Služby Božie

Služby Božie sú základným prejavom našej viery a výrazom spoločenstva cirkvi. Duch Svätý nás zvoláva či do väčšieho a slávnostnejšieho, alebo menšieho a komornejšieho spoločenstva, k Službám Božím, k načúvaniu biblickej zvesti, k prežívaniu jednoduchej liturgie, k vrúcnym modlitbám a spevu, k prijímaniu veľkých istôt našej viery v sviatostiach, k priateľskému  zdieľaniu sa. K predchytávaniu tej skutočnosti, ku ktorej nám teraz ukazuje naša viera a nádej, ale ktorá bude raz triumfálne odkrytá: že oslávená cirkev bude so svojim Bohom a Pánom v plnosti života, vo večnosti!

 

 

nedeľa o 10.00 hod.


 

 

Predstavenie Pána Ježiša (Hromnice)

Zelený štvrtok

Vstúpenie Krista Pána na nebo

2.slávnosť svätodušná

Sviatok apoštolov Petra a Pavla

Pamiatka reformácie

Starý rok


 

 

Nový rok

Zjavenie Krista Pána mudrcom

2.slávnosť veľkonočná


 

 

Štedrý večer, Sl.Božie s programom detí - 15.00 hod.

Štedrý Večer, hlavné Sl.Božie – 17.00 hod.

1. a 2.slávnosť vianočná – 10.00 hod.


 

 

Býva slávená na 1.slávnosť svätodušnú


 

 

V každú prvú nedeľu v mesiaci slávime Večeru Pánovu so spoveďou v rámci Sl.Božích. Zmenu môže zapríčiniť konkrétne prelínanie sa kalendárneho a liturgického roku. Zmena býva dopredu oznamovaná.

 

Okrem toho v rámci Služieb Božích slávime Večeru Pánovu na

Zelený štvrtok

slávnosť konfirmácie

začiatok školského roku

Kajúcu nedeľu


 

 

Večeru Pánovu so spoveďou po Službách Božích slávime na:

1.pôstnu nedeľu

Kvetnú nedeľu

Veľký piatok

1.slávnosť veľkonočnú

2.slávnosť veľkonočnú

1.nedeľu adventnú

4.nedeľu adventnú

1.slávnosť vianočnú

2.slávnosť vianočnú


 

 

štvrtok o 18.00 hod.


 

 

utorok a štvrtok o 18.00 hod.


 

 

pondelok, utorok a streda vo Veľkom týždni pred Veľkou nocou o 18.00 hod.


 

   
Copyright © 2017 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.