Klubík

Vo štvrtok o 9:30 Vás pozývame na "Klubík" určený pre deti do 3 rokov. Bližšie informácie u Jarky Konkušovej na t. č .: 0904 873 184

Plagát si môžete pozrieť - TU


Služby Božie „Oslobodení Božou milosťou“

V nedeľu dňa 24. sept. sa v našom kostole budú konať Služby Božie, ktoré budú predposledným, trinástym pokračovaním už bezmála rok trvajúceho projektu „Oslobodení Božou milosťou“, ktorým si evanjelici v jednotlivých seniorátoch pripomínajú 500. výročie reformácie. Do Nitry zavítajú najvyšší predstavitelia našej cirkvi, dištriktu a seniorátu i mnoho hostí z cirkevných zborov seniorátu. O 10.00 hod. budú slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou a o 15.00 hod. bude zhromaždenie, s duchovným i umeleckým programom, na ktorom okrem iného predsedníctvo našej cirkvi odovzdá i pamätné medaile a ďakovné listy oceneným členom Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. V priestoroch kostola budú svoju činnosť prezentovať tiež Evanjelická diakonia, vydavateľstvo Tranoscius, Evanjelická bohoslovecká fakulta, či Duchovná služba v Ozbrojených silách a zložkách SR. Inštalovaná bude výstava z dejín reformácie a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Pozornosť určite pritiahne i rozmerný gobelín, na ktorého štrnástich častiach sú vyšité ilustrované dejiny našej cirkvi (spomíname hlavne na sestru Emíliu Husákovú, ktorá sa významne pričinila o vyšívanie našej časti gobelínu). Srdečne Vás pozývame!


Mládežnícka víkendovka v Jabloňovciach

Mládež pozývame na tradičnú jesennú víkendovku do Jabloňoviec, 29. sept. – 1. okt. Autobus odchádza v piatok o 16.00 hod. Účastnícky poplatok za celý pobyt je 12,- €. Príchod v nedeľu okolo 14.00 hod. Prihlásiť sa dá u Adama Eľku.


Poďakovanie za úrody zeme a Tekviciáda

V nedeľu 8. okt., budeme na Službách Božích spoločne Pánu Bohu ďakovať za tohtoročné úrody zeme. Po ich skončení budú sestry vincentky pred kostolom robiť dobrovoľnú zbierku na pomoc hladujúcim a trpiacim na Haiti, v Hondurase, Albánsku, Ukrajine a v Rusku. Ak chcete, prispejte za medovníkové srdiečko, odporúčame aspoň dvoma eurami (oficiálne toľko stojí esemeska na pomoc).

Poobede o 14.30 hod. sa uskutoční Tekviciáda, vyrezávanie a ozdobovanie tekvičiek a prírodnín. Prosíme rodičov, aby deťom so sebou vzali vhodný nožík a boli pripravení im asistovať.


Jesenný zájazd Spoločenstva evanjelických žien

Tradičný jesenný zájazd žien bude 14. a 15. okt. Bližšie informácie budú včas k dispozícii na letáčikoch v kostole. Prihlásiť sa dá zapísaním sa na zoznam v kostole. Prosíme iba záväzne. Prirýchle a potom odvolávané prihlásenia nám robia mnoho starostí.


Seniorálny deň 2017

Na Seniorálny deň 2017 budeme tohto roku mimoriadne cestovať inokedy a inde ako doposiaľ: v sobotu 28. okt. do Levíc. Odchod autobusu bude o 8.30 hod. od kostola. V levickom Božom chráme zažijeme slávnostné zhromaždenie evanjelikov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu pri príležitosti 500. výročia reformácie. Prihlásiť sa dá zapísaním sa na zoznam v kostole. Účastnícky poplatok 3,- € v autobuse.


Konferencia presbyterov

Konferencia presbyterov cirkevných zborov seniorátu bude v Kalnej nad Hronom v sobotu 11. nov., o 10.00 hod.


Šarkaniáda

Šarkaniáda pre deti a rodiny bude v nedeľu 12. nov., o 14.30 hod. na Kalvárii.


Seniorálne stretnutie mládeže

V sobotu 18. nov., bude v Jure nad Hronom Seniorálne stretnutie mládeže. Cestovať budeme spoločným autobusom o 8.30 hod. od kostola. Príchod domov bude cca o 16.00 hod. Bude prichystaný zaujímavý program a spoločný obed. Prihlásiť sa dá u Adama Eľku.


Služby Božie pre najstarších

V 1. adventnú nedeľu, 3.dec. o 14.30 hod., budú Služby Božie pre najstarších členov zboru s Večerou Pánovou a s posedením. Všetkým našim seniorom, starším ako 75 rokov, zašleme osobnú pozvánku. Pozvaný je, samozrejme, i každý ďalší senior, ktorý by chcel prísť a nemáme ho v adresári.

 

 

 
   
Copyright © 2017 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.