Návšteva z Naperville 2018

Náš cirkevný zbor navštívi 24 členov partnerského cirkevného zboru Our Saviourś z Naperville. Pripomenieme si 20. výročie prvej návštevy dnes už zosnulého brata Gene Ryana, ktorou sa začala veľká finančná pomoc pre stavbu Evanjelického kostola Svätého Ducha v Nitre a ktorá vyústila do popísania partnerskej dohody medzi oboma cirkevnými zbormi v júni 1999. Skupinu našich priateľov budú viesť farár John Gerike a tí, ktorí v súčasnosti robia veľa pre naše partnerstvo – Donald a Barbara Swansonovci a Gail Jernberg. V skupine budú okrem tých, ktorí Nitru navštívia už po niekoľkýkrát i takí, ktorí tu budú po prvýkrát. Chceme byť dobrými hostiteľmi, chceme spoločne spomínať, ale hovoriť i o svojich plánoch a nádejach. Dúfame, že budem môcť prežiť spolu pekný, vieru a lásku povzbudzujúci čas. Našim priateľom na Službách Božích odovzdáme Pamätný list a v tieto dni chceme byť všetci označení odznačikom, ktorý pripomína prvú návštevu Napervillských v Nitre (3. – 9. júl 1998).

Program hostí si môžete pozrieť - TU

Klubík

Vo štvrtok o 9:30 Vás pozývame na "Klubík" určený pre deti do 3 rokov. Bližšie informácie u Jarky Konkušovej na t. č .: 0904 873 184

Plagát si môžete pozrieť - TU


Služby Božie pre najstarších

Služby Božie pre najstarších s Večerou Pánovou a spoločným posedením budú v nedeľu 3. júna o 14.30 hod. Zaspievame si piesne zo starého Zpěvníka evangelického, zažijeme spoločenstvo pri Pánovom stole a bude čas na rozhovory pri stoloch prestretých dobrotami. Členovia cirkevného zboru starší ako 75 rokov, dostanú osobnú pozvánku. Vítaný je však i každý iný senior, ktorého nemáme v adresári. Ak potrebujete dovoz, volajte na 0903 / 255 197 (Eľko), alebo


Návšteva z Naperville

Od soboty 16. júna do stredy 20. júna bude v našom cirkevnom zbore vzácna návšteva – 24 osôb z partnerského Evanjelického cirkevného zboru Our Saviourś z Naperville. V nedeľu 17. júna bude kázať farár John Gerike. Budú pripravené príležitosti sa s našimi priateľmi stretnúť a prežiť obojstranne obohacujúce spoločenstvo. Pripomenieme si 20. výročie vzniku nášho partnerstva.


VI. Evanjelické cirkevné dni

V sobotu 30. júna ráno bude od kostola odchádzať autobus na VI. Evanjelické cirkevné dni do Zvolena. Čas odchodu a výška účastníckeho poplatku budú včas upresnené. Účastníkov čaká pestrý celodenný program. Prihlásiť sa dá zapísaním do zoznamu v spoločenskej miestnosti.


Letné tábory detí a mládeže

Tohto roku sa uskutoční letný tábor detí v dňoch 2. – 7. júla vo Vilabela v Banskej Belej (poplatok 60,- €) a letný tábor mládeže v dňoch 8. – 14. júla v Chate Borinka na Králikoch (poplatok 70,- €). Oba tábory sú dotované z prostriedkov Občianskeho združenia Pavla Valáška. Sú vzácnou príležitosťou pre ich duchovný rast a budovanie spoločenstva našich detí a mládeže. Nech nezostane nevyužitá! Prihlásiť sa dá zapísaním do zoznamu v spoločenskej miestnosti v kostole. Prihlásení dostanú bližšie informácie.

detsky tabor 2018


Dištriktuálny deň 2018 na hrade Branč

Autobus na Dištriktuálny deň na hrade Branč bude odchádzať vo štvrtok 5. júla o 7.30 hod. Slávnostné Služby Božie sa tam začnú o 10.00 hod., kázať bude Milan Jurík, novozvolený dekan EBF UK v Bratislave. Poplatok je 6,- €, platiť sa bude v autobuse. Prihlásiť sa dá zapísaním do zoznamu v spoločenskej miestnosti.


Seniorálne vnútromisijné podujatia na jar 2018

Konferencia Spoločenstva evanjelických žien – 27. mája v Komárne

Stretnutie detí – 2. júna v Jabloňovciach

Stretnutie dorastu a mládeže – 16. júna v Jabloňovciach

 
   
Copyright © 2018 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.