Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2018

Pozývame Vás na dva večery tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa bude niesť pod biblickým heslom "Tvoja pravica, Hospodine, sa preslávila" (2. Mojžišova 15, 6).

Prvý večer bude v Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha na Sládkovičovej 12 v Nitre, vo štvrtok 18. jan. o 17.00 hod.

Druhý večer bude v Rímsko-katolíckom kostole sv. Gorazda na Klokočine v Nitre, v utorok 23. jan. o 19.00 hod.

Pripravená bude spoločná liturgia a piesne, čítanie z Božieho Slova, povzbudzujúca kázeň a samozrejme spoločné modlitby.

Po skončení oboch zhromaždení bude podávané malé občerstvenie, čo je možnosť na ďalšie jednoduché a radostné zdieľania sa prítomných.

Dobrovoľná zbierka z oboch večerov bude určená pre Centrum Slniečko v Nitre, ktoré poskytuje pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. Ďakujeme!

Vítaní sú všetci kresťania, bez ohľadu na to, z akých cirkví a spoločenstiev prichádzajú.
Klubík

Vo štvrtok o 9:30 Vás pozývame na "Klubík" určený pre deti do 3 rokov. Bližšie informácie u Jarky Konkušovej na t. č .: 0904 873 184

Plagát si môžete pozrieť - TU

 

 
   
Copyright © 2018 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.