Adventné popoludnie pre deti

V sobotu 15. dec. o 14.00 hod., bude Adventné popoludnie pre deti. Chystáme obvyklý trojprogram: divadielko – zábava – výtvarné práce. Svojimi výtvormi chceme vyzdobiť kostol, spievať, tešiť sa a zažiť pekné spoločné chvíle na prahu Vianoc. Pozývame deti, rodičov, mládež, starých rodičov.

 

Služby Božie s piesňami mládeže

Na 3. adventnú nedeľu 16. dec., budú Služby Božie, na ktorých budeme spievať mládežníckej piesne. Každý návštevník dostane letáčik s textami piesní a liturgickým poriadkom. Po Službách Božích pozývame mladých ľudí na jednoduchý obed a spoločne strávené popoludnie.

 

Vianočný stromček a generálka programu detí

Duchovná rodina nášho cirkevného zboru sa zíde vo štvrtok 20. dec. o 17.30 hod. (po adventných večierňach), aby sme spoločne ozdobili vianočný stromček v kostole a pripravili balíčky pre deti. Pozývame členov zboru bez rozdielu veku!

Rodičom zároveň pripomíname, že generálna skúška štedrovečerného programu detí bude v sobotu 22. dec., o 10.00 hod. Bude trvať dve hodiny.

 

Vianočné stretnutie mládeže

V piatok 21. dec. o 17.00 hod., bude vianočné stretnutie mládeže. Kto malý, zabalený darček prinesie, ten si bude môcť malý darček tiež zobrať a počuť k tomu ešte i pekné prianie, určené práve jemu.

 

Večera Pánova v advente, na Vianoce a po nich

1. adventná nedeľa - po Službách Božích

1. adventná nedeľa - v rámci Služieb Božích pre najstarších členov zboru (o 14.30 hod.)

4. adventná nedeľa – po Službách Božích

1. a 2. sviatok vianočný - po Službách Božích

Zjavenie Krista Pána mudrcom - v rámci Služieb Božích

 

Služby Božie počas vianočných a novoročných sviatkov

24. dec., Štedrý večer, Služby Božie s programom detí o 15.00 hod.

              Štedrý večer, hlavné Služby Božie o 17.00 hod.

25. dec., 1. sviatok vianočný, Služby Božie o 10.00 hod., po nich Večera Pánova

26. dec., 2. sviatok vianočný, Služby Božie o 10.00 hod., po nich Večera Pánova

30. dec., Nedeľa po Vianociach, Služby Božie o 10.00 hod.

31. dec. 2018, Starý rok, Služby Božie o 17.00 hod.

1. jan. 2019, Nový rok, Služby Božie o 10.00 hod.

6. jan., Zjavenie Krista Pána mudrcom, Služby Božie o 10.00 hod., v rámci nich Večera Pánova

 

Trojkráľový benefičný koncert

V nedeľu 6. jan. 2019 o 17.00 hod., sa v našom kostole bude konať benefičný koncert. Predstaví sa koncertný organista Mário Sedlár z Českej republiky. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude určený na podporu našej Evanjelickej zborovej diakonie Nitra, ktorá poskytuje opatrovateľské služby klientom v domácnosti. Srdečne Vás pozývame a ďakujeme Vám za celoročnú podporu zmysluplného diakonického diela!

 

Klubík

Vo štvrtok o 9:30 Vás pozývame na "Klubík" určený pre deti do 3 rokov. Bližšie informácie u Jarky Konkušovej na t. č .: 0904 873 184

Plagát si môžete pozrieť - TU

 
   
Copyright © 2018 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.