Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Aj v roku 2019 sa uchádza o prijatie podielu z našich daní Občianske združenie Pavla Valáška (ďalej OZ Pavla Valáška). Prijatým podielom chce podporovať sociálne, misijné a kultúrno-vzdelávacie aktivity Cirkevného zboru ECAV v Nitre. Klienti Evanjelickej zborovej diakonie Nitra - opatrovateľskej služby, deti a mládež na letných táboroch, konfirmandi a mládež na víkendových pobytoch a mnohí ďalší, ktorí navštevujú naše podujatia, to sú tí, ktorí budú môcť mať úžitok z prostriedkov OZ Pavla Valáška, ktorých najväčšiu časť tvorí prijatý podiel z dane. Výročné správy predsedu OZ Pavla Valáška, resp. výročné správy farára o živote Cirkevného zboru ECAV v Nitre, ktoré nájdete na našom webe, Vás informujú o tom, ako je s prijatými prostriedkami každoročne nakladané. 

Všetky informácie potrebné pre poukázanie podielu z dane nájdete v časti "Ako postupovať, ak chcete darovať časť svojej dane". Tak isto tu nájdete potrebné tlačivá - Potvrdenie a Vyhlásenie.

Ďakujeme Vám za Vaše porozumenie, podporu a poukázanie podielu z dane v roku 2018 pre OZ Pavla Valáška. Každý cent dostáva zmysel v službe!

 

   
Copyright © 2019 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.