Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Pozor, zmena v prijímateľovi podielu z dane!

Ako sme Vás informovali na Zborovom konvente, tento rok mimoriadne nebudeme poukazovať podiel z dane Občianskemu združeniu Pavla Valáška. Činnosť nášho cirkevného zboru, hlavne prácu našej diakonie, bude možné podporiť venovaním časti dane Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku. Všetky potrebné údaje o príjemcovi a informácie nájdete i tak na obvyklom linku Občianskeho združenia Pavla Valáška. Ďakujeme za porozumenie, podporu a poukázanie podielu z dane na Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku. Každý cent dostáva zmysel v službe!

Predsedníctvo cirkevného zboru.

   
Copyright © 2017 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.