ECAV NR v médiách

Noc kostolov 2017

V TV Nitrička bola odvysielaná reportáž "Noc kostolov 2017".

Záznam si môžete pozrieť -TU

Fotografie si môžete pozrieť - TU


RTVS - Rádio Regina: 95 téz proti

Počas veľkonočných sviatkov bola na Rádiu Regina odvysielaná relácia venovaná reformácii:   95 téz proti. V relácii účinkoval aj zborový dozorca Ján Huba.

Vypočuť si ju môžete - TU


RTVS - Necelebrity

V rámci televíznej relácie RTVS „Necelebrity“ bol predstavený dozorca nášho cirkevného zboru Ján Huba.

Dokument si môžete pozrieť - TU


Rádio Devín - rozhovor

19.2.2017 bola v relácii "Krajina duše" v rádiu Devín (RTVS) odvysielaná reportáž so zborovým farárom Ivanom Eľkom a zborovým dozorcom Jánom Hubom.

Reportáž si môžete vypočuť - TU


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Prvá ekumenická bohoslužba konaná v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konala v našom kostole Ducha Svätého

Fotografie si môžete pozrieť - TU a TU

Video si môžete pozrieť - TU

Druhá ekumenická bohoslužba sa konala v kostole sv. Gorazda na Klokočine

Fotografie si môžete pozrieť - TU


RTVS - Večera s Havranom, Ivan Eľko v besede na tému "Evanjelici a homosexualita"          4. okt. 2016

Záznam si môžete pozrieť - TU


Nočná pyramída RTVS

25.3.2016 na Veľký piatok bol hosťom Nočnej pyramídy v rádiu Slovensko náš zborový farár Ivan Eľko. Záznam relácie si môžete vypočuť - TU (rozhovor s I. Eľkom začína od 14:30)


V týždenníku Evanjelický Posol vyšiel rozhovor Zuzany Zimániovej s našim cirkevníkom Robertom Ottotom. 

Rozhovor si môžete prečítať - TU


V Evanjelickom Posli bol uverejnený rozhovor Beaty Chrenkovej s členom nášho CZ Jánom Jančovicom.

Prečítať si ho môžte -TU


V TV Nitrička bola odvysielaná reportáž "Kresťania spoločne aj v Nitre". Záznam si môžete pozrieť - TU


V novoročnom vydaní časopisu .týždeň pán František Mikloško uverejnil článok o knihe Cirkev v útlaku. Jej autorom je bývalý generálny biskup našej cirkvi Pavel Uhorskai. Do publikovanej podoby ju pripravili Viola Fronková a Ivan Eľko. Článok si môžete prečítať - TU.

Súvislostiam a hroznej štatistike politických procesov v časoch komunizmu venoval František Mikloško svoj príhovor na pohrebe Antona Srholca. Príhovor si môžete prečítať - TU.


Veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút v Berlíne pripravili v spolupráci s Architektonickým múzeom Technickej univerzity v Berlíne a Spolkom architektov Slovenska výstavu „Moderná slovenská architektúra“. Medzi 25-timi vystavenými dielami je aj evanjelický kostol sv. Ducha v Nitre.

Foto - TU

Viac info. - TU


V TV Nitrička bola odvysielaná reportáž "Prehliadka kostolov/ Noc kostolov". S príhovorom vystúpili farár Ivan Eľko a zborový dozorca Ján Huba.

Záznam si môžete pozrieť - TU


V TV Nitrička bola odvysielaná reportáž "Sviatok Turíc". S príhovorom vystúpil brat farár Ivan Eľko.

Záznam si môžete pozrieť - TU


V internetovej televízii ECAV na Slovensku v rubrike "Slovo na týždeň" vystúpil brat farár Ivan Eľko.

Záznam si môžete pozrieť - TU


V časopise Evanjelický východ bol uverejnený rozhovor s bratom farárom Ivanom Eľkom

Prečítať si môžete - TU


V Evanjelickom posli bol uverejnený článok: „Správne rozhodnutie“ – autor: Ivan Eľko, Ján Huba

Prečítať si môžete - TU


V Evanjelickom posli bol uverejnený článok: „Telemost Božieho slova“ – autor: Ivan Eľko

Prečítať si môžete - TU


V Evanjelickom posli bol uverejnený článok: „Poznať príbeh vlastnej cirkvi“ – autor: Ivan Eľko

Prečítať si môžete - TU


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov - reportáž TV Nitrička

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konali v Nitre ekumenické bohoslužby. Reportáž odvysielanú v TV Nitrička si môžete pozrieť - TU


Článok o br. farárovi Ivanovi Eľkovi

V MY - Nitrianske noviny vyšiel článok o našom bratovi farárovi Ivanovi Eľkovi.

Prečítať si ho môžete - TU (autor článku: Jana Černáková)


V mesačníku slovenských evanjelikov a.v. Cirkevné listy bol uverejnený článok nášho zborového dozorcu Ing. Jána Hubu, PhD.

Prečítať si ho môžete - TU


V Evanjelickom posli bol uverejnený článok o Spoločenstve mužov, čítaj - TU 


Rozhovor v rádiu Regina

V rádiu Regina bol odvysielaný rozhovor so zborovým dozorcom nášho CZ Jánom Hubom - na tému Pamiatka reformácie. Rozhovor si môžte vypočuť - TU


Rozhovor v Evanjelickom východe

V mesačníku Evanjelický východ je uverejnený rozhovor so zborovým dozorcom nášho CZ Jánom Hubom. Časopis si môžete prečítať - TU

(rozhovor nájdete na str. 8 - 11)

   
Copyright © 2018 ECAV Nitra. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.